:

Ledningsgruppen

A-Lag förskoleklasserna

Tvåspråkiga Pedagoger

Övrig Personal

Al-Maarif Tvåspråksförskola

A-lag 1-3

Elevhälsan

A-lag 4-6

Modersmålslärare